Samenwerking

B-CGMS is het resultaat van een jarenlange samenwerking (het eerste bulletin werd gepubliceerd in 2002!) tussen 3 erkende Belgische onderzoeksinstellingen (IRM/KMI, VITO en CRA-W), allen onder de auspiciën van de Programmatorische Federale Dienst Wetenschapsbeleid BELSPO.

Het CRA-W is een openbare administratieve eenheid (UAP) gesubsidieerd door het Waals Gewest, die wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en ondersteunende functies combineert ten voordele van Waalse landbouwers, kwekers, tuinbouwers, bosbouwers en operatoren in de agrovoedingssector. Er worden ongeveer 130 lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitgevoerd. Deze projecten zijn gericht op 1) het verminderen van het gebruik van synthetische inputs en het beheersen van de effecten van de landbouw op de klimaatverandering, 2) het produceren van kwaliteitsproducten op een duurzamere manier, met behoud van de levenskwaliteit van de landbouwers en met zorg voor het dierenwelzijn en de bescherming van het milieu en de biodiversiteit, 3) het verhogen van de rentabiliteit van de productie en zo zorgen voor een behoorlijk inkomen voor de Waalse landbouwers en 4) het helpen toevoegen van waarde aan de landbouwproductie in conventionele of lokale, biologische of niet-biologische sectoren.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een federale wetenschappelijke instelling die meteorologische diensten verleent en onderzoek doet op het gebied van meteorologie en klimaat. Het is ook verantwoordelijk voor de weersvoorspellingen en -berichten voor het publiek en de overheid, en waarschuwt voor meteorologische gebeurtenissen die in België schade kunnen veroorzaken (onweer, hittegolf, enz.). Het levert ook klimatologische informatie aan het Rampenfonds, onderzoekers, universiteiten, bedrijven en iedereen die erom vraagt. Tegelijkertijd doet het IRM wetenschappelijk onderzoek naar de ozonlaag, het klimaat, weersatellieten en -radars en computerprogramma's die weersvoorspellingen geven. Het IRM heeft ook ongeveer 180 mensen in dienst op de locaties in Ukkel en Dourbes en ongeveer 220 vrijwillige waarnemers die elke dag hun waarnemingen rapporteren.

VITO is een toonaangevende onafhankelijke Europese onderzoeks- en technologieorganisatie op het gebied van schone technologieën en duurzame ontwikkeling, die oplossingen ontwikkelt voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.  Het levert innovatieve, hoogwaardige oplossingen die grote en kleine bedrijven een concurrentievoordeel geven en adviseert industrie en overheden over toekomstig beleid.  VITO heeft meer dan 800 hooggekwalificeerde medewerkers. De teledetectie-eenheid van VITO heeft expertise in het overwegen en operationeel vertalen van gebruikersbehoeften in teledetectie. Deze expertise werd opgebouwd door de uitvoering van diverse projecten in verschillende domeinen en in samenwerking met diverse gebruikers, gaande van onderzoeksinstellingen tot regionale intergouvernementele centra voor opleiding en capaciteitsopbouw, en van privébedrijven tot de Europese Commissie en organisaties van de Verenigde Naties. De eenheid is actief op een groot aantal gebieden, waaronder landbouw, water- en kustbeheer, stedelijk en infrastructuurbeheer, klimaat, veiligheid en de boekhouding van natuurlijk kapitaal.

B-CGMS maakt ook gebruik van de veldexpertise van een netwerk van pilootcentra en technische centra in België. Deze centra worden hieronder opgesomd (in alfabetische volgorde, de vetgedrukte centra met een * hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van agrometeorologische indicatoren).

CARAH – Centre pour l’Agronomie et l’agro-industrie de la province du Hainaut
CePiCOP – Centre pilote Wallon des Céréales et des Oléo-Protéagineux
CIPF – Centre indépendant de promotion fourragère*   
FIWAP – Filière wallonne de la pomme de terre*
Fourrages-Mieux
Hooibeekhoeve - centre pour l'élevage laitier, les cultures fourragères et le développement rural dans la province d'Anvers
INAGRO – Onderzoek & advies in land- and tuinbouw*
IRBAB - Institut Royal Belge pour l'Amélioration de la Betterave*
LCG –  Landbouwcentrum Granen Vlaanderen

BCGMS Web team

Bcgms Web is het resultaat van samenwerking tussen verschillende instituten en belanghebbenden.

Voor CRA-W


Voor KMI


Voor VITO